We namen een kijkje in Garage Noord, de nieuwe club naast het SkateCafe (2024)

Het is hammer time aan het Gedempt Hamerkanaal in Amsterdam-Noord. Dat begon eind vorig jaar met het SkateCafe, wat objectief gezien de leukste plek ooit is. Eerder deze zomer opende er een Mexicaans restaurant aan de rechterkant en sinds afgelopen weekend is het rijtje compleet met de opening van Garage Noord. Er gingen al een tijdje geruchten dat er een club zou openen naast het SkateCafe, en als ik 's avonds langsfietste, zag ik vaak klussende mensen. De gevel werd smurfblauw geschilderd, en toen was er ineens een avondje georganiseerd door Melody As Truth met Suzanne Kraft & Jonny Nash en Motion Graphics. Afgelopen weekend was het officiële openingsweekend met op vrijdag Tako en Steele Bonus en op zaterdag Interstellar Funk en Parrish Smith.

Advertentie

Het thema 'garage' is goed uitgewerkt, getuige een blotetietenkalender aan de muur. Het 'Noord'-gedeelte komt mooi naar voren dankzij de Canta, het logo van Garage Noord. Alleen het woord 'club' wekt wat verwachtingen waarvan je in eerste instantie denkt: hoe dan? Garage Noord is namelijk klein: er passen honderdvijftig mensen in, maar met een stuk of vijftig mensen lijkt het ook al aardig druk. De ruimte wordt aan de linkerkant ingenomen door een bar en rechtsachter neemt een open keuken een flinke hap uit de dansvloer. O ja, je kan er ook eten dus, en om een evenwichtige recensie te kunnen schrijven, moeten we alle facetten meenemen. Haha, grapje joh, we wilden gewoon lekker eten op kosten van onze baas.

We namen een kijkje in Garage Noord, de nieuwe club naast het SkateCafe (1)

Mijn tafelgenoot op het punt van aanvallen

Op de kaart staan hamburgers (waaronder een vegetarische variant) en een hoop hapjes. We bestellen kip, ceviche en aubergine met katsuobushi. Vooral dat laatste is erg lekker: zout en rokerig. Voordat je 'umami' kunt zeggen, is het allemaal in onze magen verdwenen. O ja, hier is een foto van het bonnetje, want dat hoort geloof ik als je over een maaltijd schrijft:

We namen een kijkje in Garage Noord, de nieuwe club naast het SkateCafe (2)

Bedankt, Hans!

Rond half elf 's avonds gaat de muziek harder, wordt het rolluik dichtgedaan en wat later beginnen de dj's. De overgang van restaurant naar nachtclub is nog een beetje onwennig, maar zodra de keuken sluit, het licht uitgaat en de rookmachine een zwengel krijgt, is het, zoals mensen weleens zeggen, lit af.

We namen een kijkje in Garage Noord, de nieuwe club naast het SkateCafe (3)

Zo ziet het eruit om vijf uur 's middags…

We namen een kijkje in Garage Noord, de nieuwe club naast het SkateCafe (4)

En zo ziet het eruit om drie uur 's nachts

Dat Parrish Smith en Interstellar Funk waanzinnige dj's zijn, hoef ik je niet te vertellen. Ze draaien back to back, maar het klinkt alsof er één persoon staat te draaien. Dat is een goed teken, denk ik. De muziek neigt naar industrial, obscure dingen uit de jaren tachtig en stroperige, slome house en techno. Het geluid is een stuk of honderd keer beter dan bij de buren, wat ongetwijfeld komt omdat het kleiner is en geen enorme galmbak. Garage Noord is opgezet door mensen die eerst bij Pacific Parc werkten en een foodtruck hadden. Toen ze de ruimte aangeboden kregen, ontstond eerst het idee om een restaurant te beginnen, toen toch ook maar een bar en ach, waarom niet meteen ook een club. De muziek wordt geprogrammeerd door Daan Alvering (bekend als dj Al Dee en heeft samen met Max Abysmal als Bossoyo een show op Red Light Radio). Ik spreek Daan eventjes tijdens het roken van een sigaret in de buitenlucht en hij vertelt dat ze de boel helemaal zelf hebben verbouwd, bijvoorbeeld de verdieping die erin zit, waar tafeltjes staan om te eten en een bank om, nou ja, je weet wat een bank is. Als je boven zit, heb je mooi uitzicht op de dansvloer en kun je bijvoorbeeld een tijdje staren naar een meisje dat aan de bar verveeld met een pluk haar zit te spelen, of naar een heftig tongend stelletje. Qua sfeer doet het een beetje denken aan een huisfeest dat een tikkie uit de hand loopt. Daan vertelt ook dat ze nog een mooie dj-booth gaan bouwen en als ze wat gespaard hebben misschien een beter geluidssysteem willen kopen. Dat is natuurlijk leuk, maar het geluid klinkt nu al helemaal prima.

We namen een kijkje in Garage Noord, de nieuwe club naast het SkateCafe (5)

Deze spannende dame hangt aan de muur boven de urinoirs

Kortom: Garage Noord staat, als je het mij vraagt, een mooie tijd te wachten. Ze zijn open op donderdag, vrijdag en zaterdag, en met het SkateCafe naast de deur, lijkt het erop dat je lekker vaak je weekenden in Noord gaat doorbrengen. Hartstikke gezellig!

Blijf op de hoogte van onze beste verhalen!

Door je in te schrijven voor de VICE nieuwsbrief ga je ermee akkoord dat je elektronische communicatie van VICE ontvangt die soms advertenties of gesponsorde content kan bevatten.

We namen een kijkje in Garage Noord, de nieuwe club naast het SkateCafe (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 5544

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.