Biohuis | Vereniging van biologische boeren en tuinders op LinkedIn: #biologische #supermarkten (2024)

Biohuis | Vereniging van biologische boeren en tuinders

137 volgers

 • Deze bijdrage melden

Biohuis merkte tijdens de presentatie van Questionmark Foundation dat #biologische boeren en #supermarkten elkaar kunnen helpen om doelen te stellen. We gaan graag in gesprek. Albert Heijn | Marlijn Simons - Somhorst | PLUS Retail | Nick Spier | Arie van Doesburg | Dirk van den Broek | David van Dooijeweert | Jumbo Supermarkten | Lidl Nederland | Imre ter Hedde | Rebekah Simmons | Quirine de Weerd | Nettorama Groep | Superunie | Paul van Hooren | ALDI Nederland | Erna van der Wal | Arie Meerkerk | Sarah Stattman | Henk Offringa | Sepha Smit | Henny van Rij | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | Pipie Smits van Oyen | Laurens Nuijten | Bionext | Ketenorganisatie | BioNederland | Questionmark Foundation |

10

5 commentaren

Interessant Commentaar

joke kolthoff

ervaren in sociale processen

1 d

 • Dit commentaar rapporteren

Mag ik een suggestie doen? Neem in het doel stellen ook de non-food mee. Heel concreet: bloemen en kamerplanten. Begin met het paradepaardje van Nederland, de tulp en andere voorjaarsbloemen.Alleen nog biologische tulpen en narcissen!

Interessant Reactie

1 reactie

José van Gerven

Projectleider Agrofood Innovaties bij Provincie Gelderland

1 d

 • Dit commentaar rapporteren

Het was een constructief samenzijn met inspirerende voorbeelden uit Denemarken. Met name het bewijs dat bio voor elke doelgroep haalbaar is sprak me aan. Voor deze democratisering van biologische voeding moet dan nog wel het nodige gebeuren. De te nemen stappen kennen we nu!

Interessant Reactie

1 reactie 2 reacties

Henk Offringa

Beleidsmedewerker bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1 d

 • Dit commentaar rapporteren

En zou Bionext hierbij kunnen helpen?

Interessant Reactie

1 reactie

Meer commentaar weergeven

Meld u aan als u wilt bekijken of add a comment

Meer relevante bijdragen

 • Biohuis | Vereniging van biologische boeren en tuinders

  137 volgers

  • Deze bijdrage melden

  🐄#Biologische#melkveehouderszien het grote#mestprobleemvan gangbare collega’s in het land. “Maar biologische landbouw kent een hele andere dynamiek. Wij hebben juist een#mesttekort”, steltPipie Smits van Oyen, voorzittervan #Biohuis. “Het Plan van aanpak van het Kabinet om de#mestcrisishet hoofd te bieden gaat ten koste van onze sector.” Met een pakket aan maatregelen wil demissionair minister Piet Ademavoldoen aan de Europese mestnormen. Pipie Smits van Oyen: “De biologische sector heeft geen aandeel in het probleem, heeft geen mestoverschot en maakt geen gebruik van de#derogatiedie nu gaat vervallen. We zouden dus moeten bijdragen aan het oplossen van een probleem waar we geen onderdeel van zijn. Mest van onzeveehouderswordt veelal afgenomen door de plantaardige biologische collega’s. Een#kringloopsamenwerkingdie de afgelopen jaren, gestimuleerd door het ministerie van LNV, is opgebouwd. Ongeveer de helft van#biologische#melkveehoudersen een groot deel van de#tuinbouwen#akkerbouwzou door de maatregel in de problemen komen.” Lees hier het volledige bericht. https://lnkd.in/d-QUPEPpde Natuurweide|Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit|Bionext | Ketenorganisatie|LTO Nederland| #biologisch#duurzaamboeren#detoekomst

  Plan van aanpak mest niet goed voor biologisch https://www.biohuis.org

  46

  3 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u wilt bekijken of add a comment

 • Biohuis | Vereniging van biologische boeren en tuinders

  137 volgers

  • Deze bijdrage melden

  🐔 🌱 🐖 🚜 #Biohuis heeft via het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een reeks suggesties gedaan om de Europese administratieve lasten van #boeren te verminderen en de wet- en regelgeving te verbeteren. Deze zijn goed ontvangen enmeegenomen naar Brussel. Met stip bovenaan staat het vereenvoudigen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het invullen van de Gecombineerde Opgave is het toppunt van administratieve lastendruk. Boeren zijn er dagen mee kwijt. Ook het aanvragen van de subsidie voor #landbouwers mag een stuk eenvoudiger. Biohuis heeft daarbij gevraagd #biologische boeren automatisch te laten voldoen aan GLMC 4 die gericht is op #waterkwaliteit en GLMC 8 die gericht is op de #biodiversiteit. Zie het volledige bericht voor álle aangedragen voorstellen.#biologisch #duurzaamboeren #detoekomst #omschakelen

  Inzet Biohuis omEU regels voor boeren te verminderen https://www.biohuis.org

  23

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u wilt bekijken of add a comment

 • Biohuis | Vereniging van biologische boeren en tuinders

  137 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Laurens Nuijten is per 18 maart aangesteld als directeur van #Biohuis. Op verzoek van het bestuur stapt hij over van #Bionext naar #Biohuis om de positie van de vereniging en de biologische #boerenbelangenbehartiging in Nederland verder te ontwikkelen.Laurens heeft jarenlange ervaring in de belangenbehartiging van de biologische landbouwsector. Hij heeft o.a. bijgedragen aan de totstandkoming van het Actieplan Groei van biologische productie en consumptie van de Rijksoverheid en nam samen met voormalig voorzitter Douwe Monsma deel aan gesprekken over het #landbouwakkoord in 2023. Zijn ervaring en netwerk neemt hij mee in zijn nieuwe functie.

  Biohuis stelt Laurens Nuijten aan als directeur https://www.biohuis.org

  19

  3 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u wilt bekijken of add a comment

 • Biohuis | Vereniging van biologische boeren en tuinders

  137 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Zien dat het anders kan en dan ook doen.

  1

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u wilt bekijken of add a comment

 • Biohuis | Vereniging van biologische boeren en tuinders

  137 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Voor #biologische boeren die afgelopen week de #Biohuisdag hebben gemist, een impressie van de paneldiscussie. Hoe laten we de markt groeien? Van welke voorbeelden kunnen we leren? En hoe ziet het ministerie van LNV haar rol?Met Henny van Rij (Ministerie van LNV), Douwe Monsma (Stichting EKO-keurmerk), Erik Jan Brink van den (DB Bionext) en Maurits Steverink (namens de regiegroep Opschaling #biologische #zuivel en #rundvlees). Zij trapten af en deelden hun visie. Monsma: 'Is het tijd voor een #biologisch #landbouwakkoord?'#biologisch #biohuis #bionext Jan Groen Pipie Smits van Oyen Jeroen Neimeijer BioNederland Bionext | Ketenorganisatie LTO Nederland Willem Groenenberg Arie van den Berg Maria Buitenkamp Henk Klompe Wieneke Wolthuis

  Panelgesprek over de markt: ‘We gaan de goede kant op met elkaar’ https://www.biohuis.org

  22

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u wilt bekijken of add a comment

Biohuis | Vereniging van biologische boeren en tuinders op LinkedIn: #biologische #supermarkten (27)

Biohuis | Vereniging van biologische boeren en tuinders op LinkedIn: #biologische #supermarkten (28)

137 volgers

Profiel weergeven

Volgen
Biohuis | Vereniging van biologische boeren en tuinders op LinkedIn: #biologische #supermarkten (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated:

Views: 5909

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.